Küpsised

Treenerikutse.ee veebilehtede korrektseks töötamiseks, kasutamise analüüsimiseks ning külastajatele parima kasutusmugavuse pakkumiseks paigutame Teie seadme (arvuti, nutiseade vms) brauserisse nn küpsised (ingl cookie). Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel Teie seadme (arvuti, nutiseade vms) brauserisse. Igal Teie järgneval veebisaidi külastusel saadetakse küpsised tagasi sellele veebisaidile või mõnele teisele veebisaidile, mis küpsise ära tunneb, et saada ülevaade kasutaja võrgutegevusest.

    Treenerikutse.ee kasutab oma veebilehel järgmist tüüpi küpsiseid:
  1. seansiküpsised, mis on ajutised ja kustuvad kohe pärast veebilehitseja sulgemist. Kasutame seansiküpsiseid selleks, et tagada veebilehe korrektne toimimine ja mugavam kasutamine;
  2. püsiküpsised, mis salvestuvad külastaja seadmesse pärast veebilehitseja sulgemist. Kasutame püsiküpsiseid näiteks selleks, et tuvastada külastajad, kes on varem samal veebilehel käinud, ning jätta meelde nende tehtud valikud (näiteks keelevalik). Samuti kasutame püsiküpsiseid veebilehe kasutatavuse analüüsimiseks ning külastuse keskmise kestuse kindlakstegemiseks, et hinnata ja parandada veebilehe toimimist ja kasutusmugavust;
  3. kolmandate isikute küpsised. Kolmandate isikute loodud küpsiseid kasutame näiteks veebilehe külastatavuse statistika tegemiseks (Google Analyticsi teenus) ja videote esitamiseks (Vimeo);
  4. autentimisküpsised, mida veebileht kasutab sisselogitud kasutaja identsuse kontrollimiseks.

Copyright © 2022