Kutse andmise tasumäärad

Hooli enda ja oma lapse tervisest!

  Kutsetase Tasumäär
Abitreener tase 3 40 eurot
Nooremtreener tase 4 47 eurot
Treener tase 5 56 eurot
Vanemtreener tase 6 72 eurot
Meistertreener tase 7 80 eurot
Eliit tase 8 100 eurot

Kutse andmise ja taastõendamise tasu kantakse spordiala hindamiskomisjoni poolt osutatud arveldusarvele, üldreeglina vastava spordialaliidu arveldusarvele.

Meistertreeneri kutse ja spordiala hindamiskomisjoni liikme kutse taotlemisel ja taastaotlemisel kantakse tasu EOK treenerite kutsekomisjoni teenindava Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse arveldusarvele.

Makse teostamiseks saab kasutada keskkonnas minu.treenerikutse.ee kutse taotlemisel konkreetse hindamiskomisjoniga seonduval taotluslehel toodud pangalingi kaudu.

Copyright © 2022